[HEADER_TOP]
[LOCAL]
[LEFT]
[HEADER]

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa ký và ban hành Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Khu cụm trường Dục Tú – Mai Lâm, có địa điểm tại xã Dục Tú, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội.

 
[BOTTOM]
[RIGHT]
[BOTTOM_TOP]

X

NHA DAT DONG ANH .NET .VN

Liên hệ qua Facebook