• Tìm kiếm

Danh sách Bất động sản

 

Loại bất động sản

Nhận tin từ chúng tôi
Đăng ký để nhận bản tin mới nhất từ VP Nhà Đất Nguyên Phát
Kết nối với NGUYÊN PHÁT
Tháng Tư 7, 2020, 7:38 pm
Mã NT Mua Tiền Mặt Mua Chuyển Khoản Bán
AUD 14.00 14.00 14.00
CAD 16.00 16.00 17.00
CHF 23.00 23.00 24.00
CNY 3.00 3.00 3.00
DKK - 3.00 3.00
EUR 24.00 25.00 26.00
GBP 28.00 28.00 29.00
HKD 2.00 2.00 3.00
INR - 308.59 320.69
JPY 208.38 210.48 219.00
KRW 16.68 18.53 20.30
KWD - 75.00 78.00
MYR - 5.00 5.00
NOK - 2.00 2.00
RUB - 310.10 345.54
SAR - 6.00 6.00
SEK - 2.00 2.00
SGD 16.00 16.00 16.00
THB 632.65 702.94 729.33
USD 23.00 23.00 23.00

X

NHA DAT DONG ANH .NET .VN

Liên hệ qua Facebook